Skip links

KUĆNI RED VELIKA RECEPCIJA

KUĆNI RED VELIKA RECEPCIJA

 • Smeštaj u apartmanima može dobiti lice koje je uredno prijavljeno i koje raspolaže važećom ličnom kartom ili putnom ispravom.
 • Usluga smeštaja u apartmanu plaća se unapred.
 • Smeštaj u sobama se obračunava za puni dan od 14 časova jednog dana do 11 časova sledećeg dana.
 • Zadržavanje apartamana posle 11 časova, povlači sa sobom plaćanje 50% od cene dnevnog najma apartmana. Ukoliko je apartman rezervisan za narednog gosta apartman se mora napustiti do 11 časova.
 • Velika Recepcija ne odgovara za vredne stvari koje gost ostavi u apartmanu.
 • Velika Recepcija neće biti odgovorna u slučaju nastanka posledica usled više sile, a koje nije mogla da spreči: nestanka električne energije, prekida telefonskih linija, prestanka centralnog grejanja u celoj zgradi, problem sa internetom ili kablovskom, problem sa liftom, i dr.
 • Ukoliko gost izgubi ključ od apartmana, dužan je da nadoknadi troškove kupovine nove brave i izrade dodatnih ključeva.

   

 • Pušenje u apartmanima je zabranjeno. Na balkonu je dozvoljeno.
 • Kućni ljubimci nisu dozvoljeni.
 • Strogo je zabranjeno ostavljati đubre ispred ulaznih vrata stana ili zgrade. Pored zgrade se nalazi kontejner za odlaganje smeća.
 • Mole se gosti da ne remete javni red, da ne prave galamu i buku, kako u apartmanu, tako ni na stepeništu i holu zgrade. Posebno radnim danima u periodu od 16-18h i od 22h-06h narednog dana, a u danima vikenda u periodu od 14-18h i od 22-08h narednog dana.
 • Glasna muzika, žurke i okupljanja nisu dozvoljeni.
 • Dozvoljeno je u apartman primati goste, ali uz poštovanje kućnog reda.
 • Gost je obavezan da vlasniku nadoknadi štetu ako je prouzrokuje na inventaru ili instalacijama.
 • Molimo Vas da pri napuštanju pažljivo proverite: da li su sve slavine zatvorene, da li je isključena električna energija, da li su ugašeni klima uređaji, zatvoreni prozori, pogašena svetla i da je apartman dobro zatvoren.
 • U slučaju požara, poplava i drugih vanrednih situacija treba kontaktirati odgovorno lice ili nadležne službe na brojeve telefona koji se nalaze na listi Važni telefoni.